Market Update Video – July 2023

Market Update Video – July 2023

July 21, 2023

Market Update Video – June 2023

Market Update Video – June 2023

June 6, 2023

Market Update Video – May 2023

Market Update Video – May 2023

May 3, 2023

Monthly Update Video- April 2023

April 28, 2023

Monthly Update Video- March 2023

March 21, 2023

Market Update Video – Feb 2023

February 27, 2023

Market Update Video – August 2022

Market Update Video – August 2022

August 9, 2022

Market Updates Video- September 2022

Market Updates Video- September 2022

September 9, 2022

Market Updates Video – October 2022

Market Updates Video – October 2022

October 9, 2022

Market Update Video – Jan 2023

January 9, 2023